Stretnutia v spoločenstvách

Stretnutia v spoločenstvách

  • Po Veľkej noci 2022, po nútenej covidovej prestávke, sa naše spoločenstvá začnú opäť stretávať aj s kňazmi.
  • Modlime sa spoločne, aby naše spoločenstvá duchovne rástli a prinášali ovocie v službe iným.
  • A modlime sa aj za duchovné cvičenia pre manželské páry, kňazov a sestry, aby sa mohli uskutočniť v sezóne jar/leto/jeseň 2022.