Preambula

My, dedičia katolíckej náboženskej tradície

a európskej kultúry založenej na kresťanských základoch,

ktorí si ctíme ľudskú osobu a život od počatia po prirodzenú smrť ako najväčší Boží dar,

ktorým leží na srdci dobro rodiny, základnej bunky ľudskej spoločnosti a Cirkvi,

povzbudení odkazom sv. Jána Pavla II., pápeža rodiny,

rozhodli sme sa z celého srdca pomáhať manželstvám a rodinám

prostredníctvom cirkevného združenia

Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu,

aby sme hájili záujmy života, lásky a šťastia v slovenských rodinách.