„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril…  Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom….“

(Gn 1,27; Gn 2, 24)

„Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva…“

„Dnes naliehavo pociťujeme potrebu hlásať evanjelium, čiže radostnú zvesť o manželstve a rodine všetkým ľuďom bez rozdielu…“

(sv. Ján Pavol II.)

Milí priatelia,
priaznivci rodiny ako životného štýlu, bratia a sestry!

Vitajte na webovej stránke Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu a cíťte sa tu ako doma.

Chceme Vám v tomto priestore ponúknuť nielen informácie o živote nášho spoločenstva, ktorého pôvod nachádzame v odkaze sv. Jána Pavla II. – architekta rodiny, – ale aj povzbudivé námety a motivácie pre rozvíjanie manželských, rodinných a priateľských vzťahov. Sme zasadení do atmosféry kresťanského štýlu života, ako naznačuje Preambula nášho spoločenstva a ďalšie materiály, ktoré nájdete na tejto stránke. No zároveň sme otvorení pre všetkých, ktorí majú radi rodinu ako láskyplnú oázu pokoja, prijatia a zmysluplného tvorivého života pre deti, dospelých i seniorov; a to aj tých najslabších  a najbezmocnejších členov našich rodín. Nech nás spája láska k životu a k rodinnému spoločenstvu ako najväčšiemu daru Stvoriteľa …

Mons. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
riaditeľ  IJP2MaR

Najnovšie články

Duchovná obnova apríl 2022

Bratia a sestry, je tu Veľká noc 2022, a možno by bolo dobré zamyslieť sa nad svojím vzťahom k Ježišovi, ktorý práve teraz prináša za nás tú najvyššiu obetu. Viacerí duchovní autori nám vo svojich knihách a príhovoroch kladú otázku: „Kto je pre teba Ježiš?“ Túto otázku položil viacerým osobnostiam poľský biblista Edward Staniek alebo...

Piata téma – udalosti pred umučením

UDALOSTI PRED UMUČENÍM (Jn 12) Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala...

Štvrtá téma JPII

Vianočný paradox Zamyslenie pre rodiny, kňazov a slobodné sestry Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2018   Poznáme vianočný paradox? Dnešný deň na slávnosť Zjavenia Pána ho môžeme spoločne zažiť. Na jednej strane prežívame ešte betlehemskú atmosféru pokoja a radosti... Akoby sme chceli stále žiť v tejto nikdy sa nekončiacej vianočnej pohode....

Tretia téma JPII

JÁN PAVOL II. – pápež, ktorý formoval človeka a rodiny   Sv. Ján Pavol II. bol známy vrúcnym vzťahom k človeku – ľudská dôstojnosť, úcta voči každému človeku, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, obnova rodiny – to boli kľúčové témy jeho pontifikátu. O tom svedčia aj jeho diela pred...

Druhá téma JPII

JÁN PAVOL II. – a jeho osobný vzťah k Bohu postavený na biblickom základe   Pred blížiacim sa „Rokom sv. Jána Pavla II.“ chceme najprv pochopiť základ duchovnosti tohto veľkého svätca: je ním mimoriadne silný, vrúcny, osobný vzťah k Bohu. V predchádzajúcej katechéze sme naznačili „zlatú niť“ jeho života: hlboké ukotvenie v Bohu, čo malo za následok intenzívne prežívanie...

Prvá téma JPII

  JÁN PAVOL II. –pápež modlitby Stručný prehľad života Chronologický sled udalostí života JP 2, ktorý sa začal narodením 18. mája 1920 vo Wadowiciach: - pokojný život malého i dospievajúceho chlapca v kresťanskej rodine poznačili predčasné úmrtia malej sestričky, matky a najstaršieho brata; - Karol bol úspešný študent a obľúbený dobrý kamarát; - spolužitie otca...

Aktuality

X. Svetové stretnutie rodín 2022

Spoločenstvo rodín sv.Jána Pavla II. v Dúbravke spoluorganizuje mesačné farské stretnutia, ktoré sa uskutočňujú v rámci duchovnej prípravy na X.svetové stretnutie rodín v Ríme 22.-26.6.2022. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 24.4.2022 o 16.00 hod. v Kostole Ducha Svätého, s témou katechézy: Otcovia a mamy. Prenos stretnutia bude možný aj cez...