„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril…  Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom….“

(Gn 1,27; Gn 2, 24)

„Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva…“

„Dnes naliehavo pociťujeme potrebu hlásať evanjelium, čiže radostnú zvesť o manželstve a rodine všetkým ľuďom bez rozdielu…“

(sv. Ján Pavol II.)

Milí priatelia,
priaznivci rodiny ako životného štýlu, bratia a sestry!

Vitajte na webovej stránke Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu a cíťte sa tu ako doma.

Chceme Vám v tomto priestore ponúknuť nielen informácie o živote nášho spoločenstva, ktorého pôvod nachádzame v odkaze sv. Jána Pavla II. – architekta rodiny, – ale aj povzbudivé námety a motivácie pre rozvíjanie manželských, rodinných a priateľských vzťahov. Sme zasadení do atmosféry kresťanského štýlu života, ako naznačuje Preambula nášho spoločenstva a ďalšie materiály, ktoré nájdete na tejto stránke. No zároveň sme otvorení pre všetkých, ktorí majú radi rodinu ako láskyplnú oázu pokoja, prijatia a zmysluplného tvorivého života pre deti, dospelých i seniorov; a to aj tých najslabších  a najbezmocnejších členov našich rodín. Nech nás spája láska k životu a k rodinnému spoločenstvu ako najväčšiemu daru Stvoriteľa …

Mons. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
riaditeľ  IJP2MaR

Najnovšie články

DUCHOVNÁ OBNOVA – MÁJ 2022

DOBRÝ PASTIER Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú...

DUCHOVNÁ OBNOVA – APRÍL 2022

Bratia a sestry, je tu Veľká noc 2022, a možno by bolo dobré zamyslieť sa nad svojím vzťahom k Ježišovi, ktorý práve teraz prináša za nás tú najvyššiu obetu. Viacerí duchovní autori nám vo svojich knihách a príhovoroch kladú otázku: „Kto je pre teba Ježiš?“ Túto otázku položil viacerým osobnostiam poľský biblista Edward Staniek alebo...

Duchovná obnova apríl 2022

Bratia a sestry, je tu Veľká noc 2022, a možno by bolo dobré zamyslieť sa nad svojím vzťahom k Ježišovi, ktorý práve teraz prináša za nás tú najvyššiu obetu. Viacerí duchovní autori nám vo svojich knihách a príhovoroch kladú otázku: „Kto je pre teba Ježiš?“ Túto otázku položil viacerým osobnostiam poľský biblista Edward Staniek alebo...

Piata téma – udalosti pred umučením

UDALOSTI PRED UMUČENÍM (Jn 12) Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala...

Štvrtá téma JPII

Vianočný paradox Zamyslenie pre rodiny, kňazov a slobodné sestry Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2018   Poznáme vianočný paradox? Dnešný deň na slávnosť Zjavenia Pána ho môžeme spoločne zažiť. Na jednej strane prežívame ešte betlehemskú atmosféru pokoja a radosti... Akoby sme chceli stále žiť v tejto nikdy sa nekončiacej vianočnej pohode....

Tretia téma JPII

JÁN PAVOL II. – pápež, ktorý formoval človeka a rodiny   Sv. Ján Pavol II. bol známy vrúcnym vzťahom k človeku – ľudská dôstojnosť, úcta voči každému človeku, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, obnova rodiny – to boli kľúčové témy jeho pontifikátu. O tom svedčia aj jeho diela pred...

Aktuality